Zalogowany jako .
Strona dla wtajemniczonych
21. WDHy

Próby

Każdy harcerz w drużynie realizuje swoje indywidualne próby, zdobywając kolejne stopnie harcerskie. Dzięki temu staje się coraz bardziej samodzielnym i zaradnym człowiekiem i harcerzem. Umie więcej fajnych rzeczy, wie coraz bardziej o co chodzi w harcerstwie.

U nas dodatkową zachętą do robienia prób są punkty przyznawane za każde zadanie -- skutkują one dostawaniem odpowiedniej liczby kostek czekolady w nagrodę od kadry drużyny.

Oto kolejne próby:

Próba na chustę

Chusta

To pierwsza próba w drużynie. Jeśli ktoś ją przejdzie pozytywnie, zostaje jednym z nas -- jest przyjęty do drużyny i dostaje obszywkę na chustę i plakietkę. Aby być członkiem naszej drużyny wystarczy chcieć być razem z nami. Chcieć robić wspólnie fajne rzeczy.

Próba powinna trwać 1 do 4 miesięcy.

Karta próby: .pdf, .xls

Próba harcerza

Harcerz

W wyniku tej próby otrzymuje się możliwość złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego i otrzymania Krzyża. Osoba taka więc powinna przede wszystkim chcieć być harcerzem i przestrzegać Prawa Harcerskiego. Powinna posiadać więc też podstawową wiedzę i umiejętności, jak na harcerza przystało.

Próba powinna trwać 3 do 6 miesięcy.

Karta próby: .pdf, .xls

Próba na stopień młodzika

Młodzik

Młodzik poznaje smak harcerskiej przygody. W swoim postępowaniu kieruje się Prawem Harcerskim. Pamięta o codziennym dobrym uczynku. Chętnie zdobywa nowe wiadomości i umiejętności przydatne w zastępie, drużynie, domu i szkole. W życiu codziennym stara się być coraz lepszym. Zdobywając nową wiedzę i umiejętności staje się samodzielny i zaradny, potrafi sobie poradzić sobie w lesie, w czasie gier i wędrówek , posiada podstawowe umiejętności samarytańskie, czyta mapę i posługuje się środkami łączności. W potrzebie można na niego liczyć, razem z przyjaciółmi z zastępu szuka osób potrzebujących, by służyć im pomocą. Odróżnia dobro i zło, postępuje według wskazań wiary, stara się być wierny Prawu Harcerskiemu.

Próba powinna trwać 9 do 12 miesięcy.

Karta próby: .pdf, .xls

Próba na stopień wywiadowcy

Wywiadowca

Wywiadowca przestrzega Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w codziennym życiu. Zdobywa harcerską wiedzę i doskonali umiejętności z różnych dziedzin. Tropi sytuacje, w których może być pożyteczny. Ćwiczy swoją spostrzegawczość i sprawność. Aktywnie uczestniczy w zadaniach zastępu i drużyny. Radzi sobie samotnie w lesie, zbuduje schronienie, potrafi znaleźć produkty i ugotować posiłek. Potrafi odnaleźć drogę, czytać mapę.

Próba powinna trwać 9 do 12 miesięcy.

Karta próby: .pdf, .xls

Próba na stopień odkrywcy

Odkrywca

Odkrywca ocenia siebie i swoje postępowanie odwołując się do Prawa Harcerskiego. Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach. Można na nim polegać. Jest uczynny, odważny, samodzielny. Wywiązuje się z obowiązków wynikających z miejsca w drużynie. Jest mistrzem technik harcerskich. Staje się w drużynie autorytetem.

Próba powinna trwać 9 do 12 miesięcy.

Karta próby: .pdf, .xls

Co dalej? Kolejne trzy stopnie harcerskie (ćwik, harcerz orli, harcerz Rzeczpospolitej) można zdobywać już na przykład w drużynie wędrowniczej.

statystyka Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! Firefox
ZHP harc.pl
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki'' należy do Szczepu 21. WDH ,,Żar'' i Hufca ZHP Warszawa-Ochota.
Zbiórki odbywają się przy SP nr 88 im. G. Narutowicza, ul. Radarowa 4B, 02-137 Warszawa
Strona jest własnością 21. WDHy ,,Żbiki''. Jest tworzona przez Michała Korcha -- m_korch(at)staszic.waw.pl